JesusFreak

• Home • Giv dit liv til Jesus • inspiration • Læs i Bibelen • Kontakt

Jesus siger:
JEG er VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;
INGEN kommer
til Faderen uden ved mig!

VIDEOER
Den Kristne Kanal
Glimt af evigheden, eng.
Derek Prince, underv.

MUSIK
Samuelsons
Don Moen live

UNDERVISNING

Ordet er Gud
Han savner
Jesu Ligklaede
Forbandelsen brudt
Ordet
Stol paa Gud
Vær korsbaerer
Har du set Jesus?
Navnet
Rejs dig og frygt ikke
Kraftoverforsel
Sikker tro
Det talte ord
Kaerligheden
Jesu Kristi Jantelov
Herren giver mig

VIDNESBYRD

Forvandling
Fitzgeralds maleri
Ove Falgs syn
Rasmus
Indhegningen
Kanden
vinterblomst
Tulipanen
Engle & amoriner
Englevagt
Englevisit

EFTERTANKE

Skrivebordsbaggrunde
Den navnlose
Kvinden der vogter
Skabelsen
Billetterne
Gode leveregler
Solsikken fra Theresien 

FOR BØRN

Skabelsen
Kastanietræet

Hjemmesider

Derek Prince, DK
Dagens Ord Andagt
Dagens Ord
Israelmissionen
Ordet og Israel
Velsign Israel
KKL- Danmark
Jule clipart


Sådan giver du dit liv til Jesus
 

Henvend dig til Jesus (- husk han er levende omend usynlig), som ville du tale til en person, du sad overfor og...

Bekend din synd, sæt ord på hvis, der er noget særligt du ved, du har gjort forkert og bed Jesus om at tilgive dig.

1. Johannes 1:9 
Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.

Apostlenes Gerninger kap. 3, vers 19
Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud.

 Bed Jesus om at komme ind i dit liv og åben dit hjerte for ham.

Johannes Åbenbaringen kap. 3, vers 20
Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Johannes Evangeliet14:18 
Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.

Apostlenes Gerninger kap. 2, vers 21
Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses

Giv ham dit liv og bed ham om, at han fra i dag er den, som leder dig. Brug den første chance der gives dig til at fortælle nogen om din beslutning.

Romerbrevet kap. 10 vers 9 
For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse.

Peters første brev kap. 3, vers 15 og 16
I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. 

Glæd dig, du er nu blevet født på ny og er blevet et barn af Gud.

Johannes Evangeliet kap. 3, vers 3
Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.«

Johannes Evangeliet kap. 1, vers 12
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.

Bed Jesus døbe dig med Helligånden. Guds Ånd er den eneste, som virkelig kan give dig kraft og styrke til at leve det nye liv med Jesus.

Johannes Evangeliet kap.16, vers 7
Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden(Helligånden) ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.

Apostlenes Gerninger kap. 1, vers 5 og 8
Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.
I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.

Johannes Evangeliet kap.15, vers 26
Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.

 

Bøn

Tak Himmelske Far fordi du sendte din egen elskede søn, Jesus, til jorden for at frelse mig. Tak, at du lod ham dø på korset for mine synder. Tak, at du har oprejst ham fra de døde og sat ham ved din højre hånd i Himmelen, hvorfra han skal komme igen og dømme levende og døde.
 
Jesus, jeg vil bede dig om tilgivelse for alle de mange ting, jeg har gjort forkert, både dem jeg ved af, og dem jeg ikke selv er bevist om. Jeg giver mit liv til dig, og beder dig komme ind i mit hjerte nu. Fra nu af skal du være min Herre. 

Vil du fylde mig med din Ånd og lægge en længsel i mit hjerte efter at læse i Bibelen. Vil du også ved din Ånd hjælpe mig til at forstå dit Ord. Vil du gøre det levende for mig og tale personligt til mig, når jeg læser i Bibelen, så jeg kan lære dig rigtigt at kende.

Jeg beder dig også om at fylde mig med Helligånden, så jeg kan leve et helt nyt liv, hvor jeg omvender mig fra min gamle egoistiske levemåde og med din hjælp lever et nyt liv i kærlighed og omsorg for mine medmennesker.

Giv mig frimodighed til at fortælle andre mennesker om dig Jesus, så også de må få lov til at lære dig at kende, og jeg derved kan opleve den glæde at være sammen med dem i evigheden.


Amen.